boligbyggeri

boligbyggeri


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.Tegnestuen Christiansen Arkitekter MAA, PAR har siden 1979 udført rådgivning inden for fagområderne nybygning, ombygning og restaurering.
Tegnestuen boligbyggeri yder bistand i alle rådgivnings-faser. Opmåling, registrering, ideoplæg, visualisering, programmering, projekt-
forslag, projektering, udbud og tilsyn.

Tegnestuen yder rådgivning enten i totalrådgivning boligbyggeri omfattende arkitekt- og ingeniørarbejde, eller i delt rådgivning omfattende arkitektarbejde.

Tegnestuen råder over edb-cadstationer og udfører opgaverne i Autocad, Pagemaker, Photoshop og Word.

Boligprojekter

Studiestræde 37, 39 & 41
Renovering af 3 ejendomme fra 1800-tallet for Nordiske Ejendomme ApS.
Damhusparken
Boligbebyggelse i Rødovre med i alt 76 lejligheder, for PFA.

Magasinbygning
Renovering af ejendom fra 1800-tallet til moderne boliger.

Rytterparken
Boligbebyggelse med110 boliger i Smørum Nedre, for PFA.

Stejlepladsen. 31 Andelsboliger for andels-boligforeningen Stejlepladsen, Holbæk.

Ibsgården. 21 Andelsboliger for andels-boligforeningen Ibsgården, Roskilde.

Jernstøberiet. 21 boliger omkring en over-dækket gade, for ejerboligforeningen Jernstøberiet, Roskilde.

Studiestræde 37, 39 & 41

Studiestræde 37, 39 & 41 facade mod gade og gårdfacade 41.

Opgaven

Renovering og ombygning af 3 bevarings-værdige byejendomme fra 1800-tallet.
Ejendommene er istandsat under et og indeholder butikker i kælder- og stue-etager samt boliger i de øvrige etager. Tagetagen er udnyttet til bolig i alle 3 ejendomme.

Projektet er afsluttet i 2001 og er udført for Nordiske Ejendomme ApS.

boligbyggeri Pespektiv af Studiestræde med Vor Frue kirke i baggrunden.

Damhusparken

Udenomsmiljø med grønne områder og opholdsarealer.

Opgaven

Projekt for opførelse af boligbebyggelse på 76 boliger til udlejning i Rødovre.
Bebyggelsen består af 3 boligblokke i 2 og 3 etager omkring en grønning som er fald-ende ned mod Damhusengen. Grønningen er indrettet med opholdsarealer og lege-plads.

Bebyggelsen er opført 1990 i samarbejde med PFA og Niels Thygesen & Co.

Damhusparken er etagebyggeri udlagt i blokke der danner private haver og fællesarealer.

Magasinbygningen

Magasinbygningen, boliger Vestergade 20 i gården.

Opgaven

Renovering af bygninger fra starten af 1800-tallet. Kun ydermurene er tilbage af det oprindelige hus.
Alle indvendige bygningsdele er fjernet og erstattet af nye tidssvarende materialer.

I stueetagen er garageanlæg og på de øvrige etage er indrettet boliger til udlejning.

Projektet er afsluttet i 2001 og er udført for Nordiske Ejendomme ApS.

Gårdmiljø med Pakhuset i venstre side af billedet og det røde hus kaldet boligbyggeri badeanstalten som i dag rummer bolig i 3 etager.

Rytterparken

Bebyggelsen med skure i forskellige farver i terrænet.

Opgaven

Projekt for opførelse af boligbebyggelse i 2 etaper. Indeholder 110 stk. 1 - 4-værelses lejligheder og er beliggende ud til åbent landskab. Alle lejligheder har altan eller direkte adgang til grønt område med opholds- og legearealer.

Bebyggelsen er opført i