byfornyelse

byfornyelse


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.

i 2001 og er udført for Nordiske Ejendomme ApS.

byfornyelse Gårdmiljø med Pakhuset i venstre byfornyelse side af billedet og det røde hus kaldet badeanstalten som i dag rummer bolig i 3 etager.

Rytterparken

Bebyggelsen med skure i forskellige farver i terrænet.

Opgaven

Projekt for opførelse af boligbebyggelse i 2 etaper. Indeholder 110 stk. 1 - 4-værelses lejligheder og er beliggende ud til åbent landskab. Alle lejligheder har altan eller direkte adgang til grønt område med opholds- og legearealer.

Bebyggelsen er opført i 1992 og 1996i sam-arbejde med PFA, Kay Wilhelmsen og Hoff-mann & Sønner A/S.

Boligbebyggelsen med opholdsarealer og grønne områder.

Stejlepladsen

Rækkehusbebyggelsen udført som andelsboliger.

Opgaven

Stejlepladsen består af 33 kollektivboliger udført som rækkehusbebyggelse omkring et fællesareal med egen sø og en pragt-fuld udsigt over Holbæk Fjord.
Husene er opført i 1 og 2 etager og der er bygget fælleshus ved søen med vaskeri, køkken og opholdsrum.

Bebyggelsen er opført i 1985 i samarbejde med Frederiksen og Edvars.

Situationsplan med rækkehusene udlagt omkring en lille sø og med udsigt over Holbæk fjord beliggende i højre side af plan.

Ibsgården

Længe indeholdende byfornyelse boliger med udsigt over marken.

Opgaven

Bofællesskabet Ibsgården er en boligbe-byggelse der indeholder 30 lejligheder af varierende størrelse.
Ejendommen er opført som en 3-længet bebyggelse omkring et eksisterende ho-vedhus, fra et tidligere landsted. Hovedhuset er restaureret og fungerer som fælleshus med værksteder.

Projektet er afsluttet i 1983 og opført af Armton som entreprenør.

Gennem porten er adgang til gårdarealet som bebyggelsen omslutter.

Jernstøberiet

Gavl af bebyggelsen med fælleshuset og boligblokkene på hver side.

Opgaven

Ombygning af eksisterende bygninger. Jernstøberiet er et typisk eksempel på kol-lektivbyggeri hvor 21 familier slog sig sam-men og ombyggede et gammelt jern-støberi til et spændende og inspirerende bofællesskab. Alle boliger har direkte ad-gang til en overdækket gade og fælleshus der samler bebyggelsen og skaber nær-vær beboerne imellem.

Projektet er udført i 1982 og opført af Arm-ton som entreprenører.

Det overdækkede fællesareal med rige muligheder for leg og samvær.

Erhvervsbyggeri

Hamlet privathospital
7.000 m² privathospital beliggende på