bygningsrådgivning

bygningsrådgivning


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.

på Frederiksberg.
Peblingehus
bygningsrådgivning 12.000 m² kontorlejemål bygningsrådgivning i København City.

Lergravsvej
3.500 m² kontordomicil på Amager.

Strandlodsvej
4.500 m² industriejendom på Amager.

Dahlerups Pakhus
20.000 m² kontorbygning for Erhvervs-fremmestyrelsen m.fl. på Langelinie.

Villa Rex
Restaurering til konferencecenter i sam-arbejde med Skodsborg Sundhedscenter.

Toldbodbygningen
4.000 m² erhvervsdomicil for Dansk Management ved Københavns Havn.

Cort Adelers gård
Restaurering af ejendom fra 1600-tallet på Christianshavn.

Hamlet privathospital

Privathospitalets hovedindgang mod H.V. Nyholmsvej, med den karakteristiske facadeudformning.

Opgaven

Renovering af industriejendom tilhospital med indretning af sengestuer, operations- og røntgenrum, administration og øvrige sekundære faciliteter.
I midten af bygningen er udført en meget smuk atriumgård der giver fin kontakt mellem de forskellige hospitalsafsnit.

Projekteret efter oplæg af arkitekt Tage Lyneborg og udført for Rasmussen & Schiøtz 1994-95.

Byggeriet er præmieret af Frederiksberg Kommune i 1995.

Adgangspladsen foran hovedindgangen med det integrerede trappe- og rampeparti.

Peblingehus bygningsrådgivning

Kig op gennem det nybyggede trappetårn.

Opgaven

Renovering af den tidligere handelsskole beliggende Nansensgade-Turesensgade.
Udvendig renovering ved nye facade-beklædninger samt tilbygning af nyt adgangs- og trappetårn.
Indvendig er i alt 8 etager indrettet som kontorlejemål til forskellige brugere.

Projekteret og udført i perioden 2001-2002 for Skanska Øresund.

Det ny trappetårn med adgang fra Nansensgade.

Lergravsvej

Ejendommen med tagterrasse og en storslået udsigt over Øresund og Sydamager.

Opgaven

Renovering og ombygning af ejendom til kontordomicil i 4 etager samt kælder.
På hver etage er indrettet storrumskontor, cellekontorer, spisekøkken, toiletter og øvrige sekundære faciliteter.
Tagetagen er indrettet med kantine og tilhørende tagterrasse.
I kælder er indrettet undervisningslokaler, postrum samt depoter.

Projektering udført i år 2000, for Keops Development A/S.

Tagterrassen i forbindelse med kantinen er til daglig glæde for bygningens brugere.

Strandlodsvej

bygningsrådgivning Industribygningen med gavl mod Strandlodsvej og den renoverede hovedtrappe.

Opgaven

Strandlodsvej 44 er en gammel industri-ejendom beliggende ved Amager Strand-park og Lergravsparken.
Bygningen har fået en gennemgribende istandsættelse og fremstår i dag som en fin repræsentant for tidligere tiders industri-byggeri. Der er opsat udvendig elevator og fra tagterrasserne på 4. sal er der en storslået