ombygning

ombygning


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.

Vinduer og Facader.

Barleben. Nybygning af 6.000 m² indkøbs-center i Barleben Østtyskland ombygning for KPC.

Nyborg renseanlæg. I samarbejde med ombygning Invitec og Nyborg Kommune opføres nyt overdækket biostyr og nye folkerum og kantine.

Novo Nordisk. Ombyging af Sauntesvej, Gentofte til administration og folkerum.

Design. Udvikling af skilte og lamper til specialopgaver.

Natcafeen. Indretning og facadereno-vering af restaurant Gothersgade 13.

Tourettes sur Loup. Ombygning af 800 m² privatboliger i Sydfrankrig.

Paris. Projekt til kombineret bolig og erhverv.

Gråbrødre Torv nr. 2. Offentlig byfornyelse og boligforbedring for AAB. Totalrenovering af fredet ejendom.

Nrd. Fasanvej 171-173. Offentlig byfornyelse facader tag og vinduer for Privat Andelsboligforening.

Villa Rex. Restaurering af Frederik den VII & Grevinde Danners Rigssal og beboelse for A/S Ny Skodsborg.

DanskeKrydderier. Ombygning og reno-vering af kontor og produktion, 3.500 m².

Toldbodbygningen. Om- og tilbygning af Toldbodbygningen i Københavns Frihavn til kontor og kursusvirksomhed ca. 6.000 m² for PFA og med Dansk Management Forum som lejer.

Novo Nordisk. Ombygning af Statens Planteavlslaboratorium til kontorer.

Dahlerups Pakhus. Renovering og total-ombygning af 14.000 m² kontorlokaler i fredet pakhus på Langelinie. I samarbejde med NCC, R & S for Erhvervsfremme-styrelsen og Skat & Told.

Store Frederikslund. Gods ved Slagelse.
For privat bygherre renoveres hovedbyg-ningen i samarbejde med Skov & Natur-styrelsen.
Alle udbygninger ombygges til boligformål i alt ca. 6.000 m².
Nye avls- og landbrugsbygninger opføres til erstatning for tidligere utidssvarende pro-duktionsbygninger.

Cognos. Ombygning af 1.100 m² til IT-firmaet Cognos.

Balthazar. Ombygning af 1.300 m² på Frederiksberg til IT-firmaet Balthazar.

Friheden. Nyopførelse af landsted for privat bygherre. 5.000 m² indeholdende hoved-bygning, orangeri, svømmehal, mv.
Derudover indrettes hestestald til 23 heste, ridehal ombygning i internationale mål, samt avlsbygninger.

Grevinde Danners Palæ. Totalrenovring for medicinalfirmaet Lundbæk.
En fredet ejendom på 1.500 m² i Skodsborg der indrettes til kontorformål.

Langeliniepromenaden. For NCC-Rasmus-sen & Schøitz projekteres parkeringshus til ca 100 biler.

Ide-Møbler. Boligvarehus i Brøndby på ca. 12.000 m². Indviet medio 1998.

Pakhuset. Totalrenovering af bevarings-værdig ejendom i Vestergade, til kontorer. Udført for Nordiske Ejendomme ApS.

Magasinbygningen. Totalrenovering af
3 bevaringsværdige ejendomme i Vester-gade, til boliger. Udført for Nordiske Ejendomme ApS.

Lottenborg II. 4.500 m² nyt erhvervsbyggeri til Novo Nordisk i Kgs. Lyngby for PFA .

Hamlet Privathospital. Nyt sengeafsnit, operationsstue, mv. på ca. 500 m² i sam-arbejde med NCC-Rasmussen & Schøitz.

År 2000 huset. Fremtidens eenfamiliehus for Bülow-Nielsen.

Lisbeth Dahl. Kontor, showroom og lager for firmaet Lisbeth Dahl.
2.500 m² om- og nybygning i Rødovre.

Carli Gry. Ombygning af 1.000 m² butik og kontor på Strøget, København.

Green Square. 800 m² udstilling og 2.000 m² lager til antikvitetshandel, Strandlodsvej 11.

Strandlodsvej 44. Ombygning af domicil, fordelt på 5 lejere, ca. 8.000 m² for Keops Development A/S.

Vallensbækvej 18. Ombygning og reno-vering af industriejendom i Brøndby.
6.000 m² kontorer, værksteder og lager for
Malaco, Leomotor m.fl.

Lergravsvej 53. Ombygning af eks. ejendom til kontorer for Orange. 5.000 m².
Udført for Keops Development A/S.

Strandlodsvej 48. Ombygning og facade-renovering af produktionsbygning Strand-lodsvej 48 for Keops