tegnestue

tegnestue


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.

karakteristiske facadeudformning. tegnestue

Opgaven

tegnestue Renovering af industriejendom til hospital med indretning af sengestuer, operations- og røntgenrum, administration og øvrige sekundære faciliteter.
I midten af bygningen er udført en meget smuk atriumgård der giver fin kontakt mellem de forskellige hospitalsafsnit.

Projekteret efter oplæg af arkitekt Tage Lyneborg og udført for Rasmussen & Schiøtz 1994-95.

Byggeriet er præmieret af Frederiksberg Kommune i 1995.

Adgangspladsen foran hovedindgangen med det integrerede trappe- og rampeparti.

Peblingehus

Kig op gennem det nybyggede trappetårn.

Opgaven

Renovering af den tidligere handelsskole beliggende Nansensgade-Turesensgade.
Udvendig renovering ved nye facade-beklædninger samt tilbygning af nyt adgangs- og trappetårn.
Indvendig er i alt 8 etager indrettet som kontorlejemål til forskellige brugere.

Projekteret ogudført i perioden 2001-2002 for Skanska Øresund.

Det ny trappetårn med adgang fra Nansensgade.

Lergravsvej

Ejendommen med tagterrasse og en storslået udsigt over Øresund og Sydamager.

Opgaven

Renovering og ombygning af ejendom til kontordomicil i 4 etager samt kælder.
På hver etage er indrettet storrumskontor, cellekontorer, spisekøkken, toiletter og øvrige sekundære faciliteter.
Tagetagen er indrettet med kantine og tilhørende tagterrasse.
I kælder er indrettet undervisningslokaler, postrum samt depoter.

Projektering udført i år 2000, for Keops Development A/S.

Tagterrassen i forbindelse tegnestue med kantinen er til daglig glæde for bygningens brugere.

Strandlodsvej

Industribygningen med gavl mod Strandlodsvej og den renoverede hovedtrappe.

Opgaven

Strandlodsvej 44 er en gammel industri-ejendom beliggende ved Amager Strand-park og Lergravsparken.
Bygningen har fået en gennemgribende istandsættelse og fremstår i dag som en fin repræsentant for tidligere tiders industri-byggeri. Der er opsat udvendig elevator og fra tagterrasserne på 4. sal er der en storslået udsigt over Øresund.

Projektet er udført for Keops Development A/S i år 2000.

Interiør af kantinen på en af etagerne.

Dahlerups pakhus

Kantine og hovedindgang til Erhvervsfremmestyrelsen

Opgaven

Totalrenovering af Dahlerups pakhus på Langelinie. 20.000 m² kontorer indrettet for Erhvervsfremmestyrelsen, herunder istand-sættelse af bygningens facader, tag-konstruktion samt omgivende arealer.

Renoveret i 1999 for NCC Rasmussen & Schiøtz.

Dahlerups pakhus mod Langelinie Alle.

Villa Rex

Villa Rex med spiret og den runde apsis.

Opgaven

Villa Rex er oprindelig opført som sommer-residens for Kong Frederik VII.
Tegnestuen forestod i 1995 restaureringen i samarbejde med Skodsborg Sundheds-center, Skov & Naturstyrelsen og som entreprenør NCC Rasmussen & Schiøtz.
Både indvendig og udvendig er bygningen nænsomt istandsat med tegnestue respekt for husets arkitektur og historie.

Villa Rex trappeinteriører og Kongesalen.

Toldbodbygningen

Toldbodbygningen med udsigtstårn og salen i Store Vejerbod.

Opgaven

Toldbodbygningen på Folke Bernadottes Alle skriver sig tilbage til 1894. Bygningen blev fredet i 1988 som et velbevaret eks-empel på den sene Historicisme. Bygningen blev totalrenoveret med nænsom hånd og de oprindelige perroner udnyttes i dag som kontorfaciliteter. Store Vejerbod er bevaret i sin oprindelige udformning i det 4000 m2 store kontordomicil