tilbygning

tilbygning


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.Opgaven

Renovering af bygninger fra starten af 1800-tallet. Kun ydermurene er tilbage af det oprindelige hus.
Alle indvendige bygningsdele er tilbygning fjernet og erstattet af nye tidssvarende materialer.

I stueetagen er garageanlæg og på de øvrige etage er indrettet boliger til udlejning.

Projektet er afsluttet i 2001 og er udført for Nordiske Ejendomme ApS.

Gårdmiljø med Pakhuset i venstre side af billedet og det røde hus kaldet badeanstalten som i dag rummer bolig i 3 etager.

Rytterparken

Bebyggelsen med skure i forskellige farver i terrænet.

Opgaven

Projekt for opførelse af boligbebyggelse i 2 etaper. Indeholder 110 stk. 1 - 4-værelses lejligheder og er beliggende ud til åbent landskab. Alle lejligheder har altan eller direkte adgang til grønt område med opholds- og legearealer.

Bebyggelsen er opført i 1992 og 1996 i sam-arbejde med PFA, Kay Wilhelmsen og Hoff-mann & Sønner A/S.

Boligbebyggelsen med opholdsarealer og grønne områder.

Stejlepladsen

Rækkehusbebyggelsen udført som andelsboliger.

Opgaven

Stejlepladsen består af 33 kollektivboliger udført som rækkehusbebyggelse omkring et fællesareal med egen sø og en pragt-fuld udsigt over Holbæk Fjord.
Husene er opført i 1 og 2 etager og der er bygget fælleshus ved søen med vaskeri, køkken og opholdsrum.

Bebyggelsen er opført i 1985 i samarbejde med Frederiksen og Edvars.

Situationsplan med rækkehusene udlagt omkring en lille sø og med udsigt over Holbæk fjord beliggende tilbygning i højre side af plan.

Ibsgården

Længe indeholdende boliger med udsigt over marken.

Opgaven

Bofællesskabet Ibsgården er en boligbe-byggelse der indeholder 30 lejligheder af varierende størrelse.
Ejendommen er opført som en 3-længet bebyggelse omkring et eksisterende ho-vedhus, fra et tidligere landsted. Hovedhuset er restaureret og fungerer som fælleshus med værksteder.

Projektet er afsluttet i 1983 og opført af Armton som entreprenør.

Gennem porten er adgang til gårdarealet som bebyggelsen omslutter.

Jernstøberiet