erhvervsbyggeri

erhvervsbyggeri


Christiansen ArkitekterArkitekt tegnestue & bygningsrådgivning indenfor nybyggeri, ombygning, restaurering & tilbygning samt boligbyggeri, byfornyelse & erhvervsbyggeri.

trappeinteriører og Kongesalen.

erhvervsbyggeri Toldbodbygningen erhvervsbyggeri

Toldbodbygningen med udsigtstårn og salen i Store Vejerbod.

Opgaven

Toldbodbygningen på Folke Bernadottes Alle skriver sig tilbage til 1894. Bygningen blev fredet i 1988 som et velbevaret eks-empel på den sene Historicisme. Bygningen blev totalrenoveret med nænsom hånd og de oprindelige perroner udnyttes i dag som kontorfaciliteter. Store Vejerbod er bevaret i sin oprindelige udformning i det 4000 m2 store kontordomicil for Dansk Management.
Har fået rosende omtale af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1996.

Projektet er udført i 1996 for NCC Rasmus-sen & Schiøtz.

Toldbodbygningen mod Folke Bernadottes Alle.

Cort Adelers gård

Billeder af gårdmiljøet efter istandsættelsen.

Opgaven

Cort Adelers gård er oprindelig opført i 1623af Grev Jens Sparre. I 1668 bliver ejendommen ombygget af admiral Cort Adeler og forhuset bliver forhøjet i 1748 ved direktør for Asiatisk Kompagni, Franz Fed-dersen. I 1819 bliver pakhuset i bageste gård opført og den oprindelige vognport og stald bliver indrettet til bageri af fam. Heinricy og Wittenkamp.

Tegnestuen forestod i 1990 renoveringen af ejendommen i samarbejde med Christian P. Wittenkamp.
Både udvendig som indvendig er fore-taget en gennemgribende renovering.

Byggeriet blev præmieret af Københavns Kommune i 1990.

Cort Adelers gård med facade mod Strandgade.

Villaer

Tegnestuen har gennem årene tegnet ad-skillige villaer, tilbygninger og ombygninger for private.
Opgaverne spænder fra indretning af toilet eller køkken til større byggeopgaver.

Villa ved Vejle Fjord
Eenfamiliehus på 214 m².

Friheden
Landsted med hovedbygning, stalde, ryt-terstue og ridehus.

Store Frederikslund
Gods bestående af hovedhus erhvervsbyggeri og land-brugsbygninger.

Villa ved Vejle Fjord

Villaen med hovedindgang i gavl.

Projekt tegnet for privat bygherre.
Huset er opført af lokale håndværkere og udført i naturmaterialer med mange fine håndværksmæssige detaljer.
Huset ligger højt i terrænet hvilket giver en herlig udsigt over Vejle Fjord og til skovene der omgiver den.

Huset ligger op til skov og strand med udsigt til Vejle Fjord.

Friheden

Landstedet Friheden. Hovedhus set fra gårdsplads.

Friheden
Projekt indeholdende 1400 m² hovedhus med tilhørende staldbygning, ladebygning, rytterhus og kontorer samt ridehus i natur-skønne omgivelser.

Opført i perioden 1998-2001 for privat bygherre.

Perspektiv af ridehuset hørende til landstedet Friheden.

Store Frederikslund

Store Frederikslund gods.

Store Frederikslund består af 14 bygninger der alle er istandsat til moderne standard. Godset bliver i dag drevet som moderne landbrug. Hovedbygningen er indrettet til en moderne bolig hvor der bl.a. er ind-rettet svømmehal i en af sidefløjene. Godsets park og landskaber er ført tilbage til fordums pragt.

Hovedhuset på Store Frederikslund.

Villa ved Vejle Fjord

Villaen med hovedindgang i gavl.

Projekt tegnet for privat bygherre.
Huset er opført af lokale håndværkere og udført i naturmaterialer med mange fine håndværksmæssige detaljer.
Huset ligger højt i terrænet hvilket giver en herlig udsigt over Vejle Fjord og til skovene der omgiver den.